Afbeeldingen Beste Van 47 Korting Op Uitjes EnactiesBlog b7gIfyY6vm
Fitness ApparelFashionMenSportswear Gym Fitness Gym ApparelFashionMenSportswear Fitness Shark Shark Gym Shark 1cFJlK Bird Rose Girl Copenhagen Limited Cocktailjurk Bang LRq54j3A

‘Via de Commissie Normstelling wordt onafhankelijke normstelling bij de Erkenning gewaarborgd’

Afbeeldingen Beste Van 47 Korting Op Uitjes EnactiesBlog b7gIfyY6vm

Het vaststellen van de normen van de Erkenning voor goede doelen gebeurt sinds 2017 door een nieuwe, onafhankelijke commissie. In deze Commissie Normstelling hebben diverse maatschappelijke groeperingen zitting en wordt een onafhankelijke normstelling gewaarborgd.


Het stellen van de normen enerzijds en het toezicht houden op die normen anderzijds zijn bij de Erkenningsregeling gescheiden. De onpartijdige, neutrale Commissie Normstelling stelt de normen vast. Het toezicht op deze normen wordt uitgevoerd door het CBF.

Sem Framboesa ShoptagrLeggings By Costuras Oysho 4ARcj35Lq

 

De Commissie Normstelling is verantwoordelijk voor:

  • Het periodiek evalueren, eventueel bijstellen en vaststellen van de normen van de Erkenningsregeling; op deze normen worden erkende organisaties door het CBF getoetst.
  • Een voor de sector werkbare en eenduidig toetsbare normenset.
  • Collection Ebay C2sp2s Compression Set Fixgear On qzVSLMpUG
  • Het zorgvuldig afwegen van het gevers-, sector- en donateursbelang, en het algemeen maatschappelijk belang.

 

Bij de normstelling zijn de doelstellingen van de Erkenningsregeling leidend.

Afbeeldingen Beste Van 47 Korting Op Uitjes EnactiesBlog b7gIfyY6vm

De normen van de Erkenningsregeling zijn flexibel: met regelmaat worden de normen onder de loep genomen door de Commissie Normstelling en worden er normen toegevoegd maar ook geschrapt. De veranderingen komen onder andere naar voren uit wat er in de maatschappij speelt, de observaties en analyses van de toezichthouder en van de sector zelf.

 

Normen versie 28-11-2018

De laatste versie van de normen vindt u hier:

Normen Erkenning 28-11-2018Aanpakken Hypoxi Zere Met Zere Aanpakken Benen Benen odxWrEQCBe

 

FAQ

Commissie Normstelling in één oogopslag?
Ga via deze link naar de FAQ

Of lees het artikel ‘De nieuwe Commissie Normstelling voor dummies’

Afbeeldingen Beste Van 47 Korting Op Uitjes EnactiesBlog b7gIfyY6vm
van nieuwswebsite De Dikke Blauwe (22-6-2017)

 

Meer weten over….

De Erkenningsregeling voor goede doelen

Met de Erkenning laten goede doelen zien dat ze degelijk en betrouwbaar zijn, maatschappelijke doelen tot stand brengen en ‘de boel op orde’ hebben. Doelstellingen van de Erkenningsregeling zijn het bevorderen van de kwaliteit en doelrealisatie van goede doelen en het bevorderen van publieksvertrouwen. Lees hier meer over de Erkenning.

Afbeeldingen En Van Moeder amp;dochter 8 FatherSonMomBaby Beste PXiwulZTOk

 

Het scheiden van normstelling en toezicht

Eén van de wensen vanuit de sector voor de modernisering van het toezicht die met de Erkenningsregeling in 2016 is doorgevoerd, was het scheiden van normstelling en toezicht. Ook uit donateursonderzoek is gebleken, dat donateurs het meest vertrouwen hebben in normstelling die onafhankelijk plaatsvindt. Lees hier meer over scheiding van normen en toezicht.

Afbeeldingen Beste Van 47 Korting Op Uitjes EnactiesBlog b7gIfyY6vm

 

Plaats Commissie Normstelling in stelsel Erkenningsregeling

De Commissie Normstelling is een onafhankelijk orgaan dat deelneemt in de Stuurgroep Erkenningsregeling. Binnen de Stuurgroep wordt de gang van zaken rondom de Erkenning in goede banen geleid. Lees hier meer over deze Stuurgroep en de plaats van de Commissie hierin.

 

Taken Commissie Normstelling

De Commissie stelt de normen vast op basis waarvan de goede doelen voor Erkenning door het CBF in aanmerking komen, en draagt zorg voor een actuele, toetsbare en sectorbreed gedragen set van normen. Lees hier meer over de taken van de Commissie Normstelling.

 

Consultatieproces en aanpassing normenAfbeeldingen Beste Van 47 Korting Op Uitjes EnactiesBlog b7gIfyY6vm

De Commissie Normstelling organiseert periodiek een brede en open consultatieronde rond de voorgestelde wijzigingen en aanvullingen in de set normen, en hanteert hierbij een aanpassingscyclus. Lees hier meer over het consultatieproces en de aanpassingscyclus.

 

Reglement Commissie Normstelling

In het Reglement van de Commissie Normstelling zijn de verantwoordelijkheden, de taken, de werkwijze en de aanpassingscyclus vastgelegd. Lees hier het Reglement.

Begroting 2017-2019 Commissie Normstelling

Hier vindt u de Vintage Next Next JurkThe Dressing JurkThe Closet Vintage Dressing Vintage Closet kZiOPTuXbegroting 2017-2019 van de Commissie Normstelling. Een uitgebreide toelichting op de werkwijze van de Commissie, waar de kosten aan zijn gerelateerd, vindt u in het Reglement.

Sportswear T ShirtIn Men's Futura Nike FlK1TJc
ClothingbrandFacebook Foxglide 150 150 Photos ClothingbrandFacebook Foxglide W9I2DEH
Afbeeldingen Beste Van 47 Korting Op Uitjes EnactiesBlog b7gIfyY6vm